Gå til innholdet

Keratoser

Darier's sykdom

Utvikles innen puberteten av brunligrød små keratose-papler over bryst og rygg, undertiden mer generalisert. Nedarves også dominant, men varierer i styrke også innen familien og kan opptre "spontant".

Utvendig behandling:
Den utvendige behandlingen kan avvike noe fra behandlingen av Ichthyose.

Innvendig behandling:
Det er nå kommet ett legemiddel som er en syntetisk A-vitaminbeslektet retinoidstoff som har brakt et gjennombrudd i behandling av alvorligere ichthyose-former og andre keratoser. Disse tas som tabletter under nær oppfølging av lege.
Oppdatert