Gå til innholdet

Kontakt oss

Likepersoner

Vi er en liten landsdekkende forening som har likepersoner spredd rundt i landet. Du kan kontakte en av disse eller sende en henvendelse til foreningen.

Likepersonenes oppgave er å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle med Iktyose / keratoser og deres familie.
Nord-Trønderlag, Sør-Trøndlag, Nordland                    Rogaland, Hordaland
Troms og Finnmark                                                            og Øst- og Vest Agder
Svenn Ingvar Brekkvassmo                                                  Arild Valheim
Tlf: 913 63 554                                                                      Tlf: 928 71 195
Mail: svenn.ingvar.brekkvassmo@ntebb.no                       Mail: a_valheim@hotmail.com

Akershus, Oslo, Hedmark og                                             Østfold, Møre- og Romsdal,
Oppland                                                                                  Sogn- og Fjordane
Camilla Enger                                                                           Trude W. Unnestad
Mob: 993 43 442                                                                     Mob: 913 90 202
Mail: enger.camilla@outlook.com                                          Mail: tru-u@online.no

Telemark, Buskerud og Vestfold
Christian Sass
Mob: 406 31 331
Mail: janine.sa86@gmail.com

Oppdatert