Gå til innholdet

Kontakt oss

Om Iktyoseforeningen

Iktyoseforeningen i Norge er en forening for personer med diagnosen Ichthyose/Iktyose eller andre medfødte keratoser. Foreningen kan også oppta nære familiemedlemmer eller andre personer som har nær tilknytning av tilstanden.
Våre fremste mål er å ivareta vår gruppes interessepolitiske saker. Dette gjør vi gjennom å delta aktivt i fora og utvalg der det er naturlig. Vi driver politisk påvirkning i forhold til politiske prosesser som kan ha stor påvirkning for våre medlemmer. Dette kan gjelde alt fra endrede trygderettigheter i forhold til dekking av utgifter til kremer og salver. Støtte til fotpleiebehandling og utredning av behov for eventuelle helsereiser.
Vi ønsker også å påvirke samfunnet rundt oss til økt toleranse for et annerledes utseende gjennom å drive opplysende virksomhet om hva Iktyose er både på sentralt og lokalt nivå. Vi ønsker å virke samlende for medlemmene gjennom avvikling av en årlig sammenkomst. Foreningen innhenter og videreformidler også ny forskning om Iktyose til medlemmene.
dummybilde
Oppdatert