Gå til innholdet

Kontakt oss

Styret

Beste måten å kontakte oss på er via vår mail:
iktyose@gmail.com
Leder                                             Kasserer
Linda Paulsen                               Kjersti Underbakke
Tlf: 974 76 283                              Tlf: 416 57 347

Sekretær                                      Styremedlem
Tonje Nordlie                                Arild Valheim
Tlf: 418 06 445                              Tlf: 928 71 195

Styremedlem
Silje Breines
Tlf: 932 11 037
Oppdatert