Gå til innholdet

Kontakt oss

Styret

Beste måten å kontakte oss på er via vår mail:
iktyose@gmail.com
Leder                                             Styremedlem
Linda Paulsen                               Christian Teal
Tlf: 974 76 283                              Tlf: 406 31 331

Styremedlem                                 Styremedlem
Cathrine Becken                             Arild Valheim
Tlf: 915 58 829                                Tlf: 928 71 195

Kasserer
Linda Hetland
Tlf: 928 31 136
Oppdatert